Rewalidacja klasa 1-3 AU

Materiały do nauczania zdalnego w dniach 15.04 – 17.04. 2020

Zadania na tydzień 15-17.04.2020 – dla Adriana i Mateusza. B.Czarnecka


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 15-17.04.2020.

Materiały i zadania


Rewalidacja 
kl. III Au dla Tomasza Sz. (D. Bobińska) 
zadanie na 21.04.2020 r. 

Materiały do zdalnego nauczania na okres 20-24.04.2020
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/zakladka-logopedyczna-instrukcja-wymowy-glosek-syczacych/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-dzwieczne/gra-planszowa-z-gloska-z/
https://www.youtube.com/watch?v=8HFxUG68NTc


Materiały do zdalnego nauczania na okres 20-24.04.2020


Zadania dla M.Filipka i A. Bucika z klasy III AU


Materiały do zdalnego nauczania na okres 27-30.04.2020


Materiały do zdalnego nauczania na okres 27-30.04.2020


Rewalidacja 
kl. III Au dla Tomasza Sz. (D. Bobińska) 


Rewalidacja ( 04-07.05.2020 r.) 
Kl. III Au dla Tomasza Sz. ( D. Bobińska) 



Materiały do zdalnego nauczania na okres 4-8.05.2020
Zajęcia rewalidacyjne I-III AU (M.Filipek, A.Bucik)


Rewalidacja ( 11-15.04.2020 r.) 
Kl. III Au dla Tomasza Sz. ( D. Bobińska) 


Zadania na tydzień 11-15.05.2020 r. – rewalidacja IIIAU – M. Filipek, A. Bucik




Rewalidacja ( 18-22.05.2020 r.) 
Kl. III Au dla Tomasza Sz. ( D. Bobińska) 




Zadania na tydzień 18-24.05.2020 r. Rewalidacja IIIAU (M.Filipek, A. Bucik)



Zadania na tydzień 25-29.05.2020 r. Rewalidacja IIIAU – M.Filipek, A. Bucik


Rewalidacja ( 01-06.06.2020 r.) 
Kl. III Au dla Tomasza Sz. ( D. Bobińska) 


Rewalidacja ( 1-5.06.2020 r.) 


Rewalidacja – IIIAU – A.Bucik, M. Filipek


Rewalidacja ( 08-10.06.2020 r.)
Kl. III Au dla Tomasza Sz. ( D. Bobińska)


Zadania na tydzień 08-10.06.2020 r. (M.Filipek, A. Bucik)



Rewalidacja ( 15-19.06.2020 r.) 
Kl. III Au dla Tomasza Sz. ( D. Bobińska) 


Zadania na tydzień 15-21.06.2020r. Rewalidacja IIIAU M. Filipek, A. Bucik



Rewalidacja- nauczanie zdalne 22-26.06.2020 r.