matematyka kl. 7 SP

Materiały do nauczania zdalnego w dniach 12.03 – 8.04. 2020
Matematyka


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 15.04 – 17.04. 2020


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 29.04 – 24.04. 2020


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 27.04 – 30.04. 2020


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 4.04 – 8.05. 2020


Materiały do nauczania zdalnego na okres 11.05.-15.05.2020


Materiały do nauczania zdalnego na okres 18.05.-22.05.2020


Materiały do nauczania zdalnego na okres 25.05.-29.05.2020


Materiały do nauczania zdalnego na okres 1.06.-5.06.2020


Materiały do nauczania zdalnego na okres 8.06.-10.06.2020


Materiały do nauczania zdalnego na okres 15.06.-19.06.2020