języka polski 7 SP

Materiały do nauczania zdalnego w dniach 12.03 – 8.04. 2020
Język polski


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 15-17.04.2020.


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 20-24.04.2020


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 27.04 – 30.04. 2020


Materiały do zdalnego nauczania na okres 4-8.08.2020


Materiały do zdalnego nauczania na okres 11-15.05.2020


Materiały do zdalnego nauczania na okres 18-22.05.2020


Materiały do zdalnego nauczania na okres 25-29.05.2020


Materiały do zdalnego nauczania na okres 1-5.06.2020


Materiały do nauczania zdalnego na okres 8.06.-10.06.2020


Ćwiczenia i zadania na okres 15.06-19.06.2020 r.