historia 1 B SB

Materiały do nauczania zdalnego w dniach 12.03 – 8.04. 2020
Historia


Materiały do nauczania zdalnego w dniach 15.04 – 17.04. 2020


Tydzień 20 – 24 IV

Klasa I

Temat: Kultura renesansowa w Rzeczypospolitej

https://epodreczniki.pl/a/renesansowa-rzeczpospolita/D17sjbX2g


TYDZIEŃ 27 – 30 IV Klasa I

Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku.

https://epodreczniki.pl/a/w-cieniu-wiednia-kryzys-rzeczypospolitej-w-ii-polowie-xvii-wieku/D9pUBO66c

Podaj przyczyny kryzysu gospodarczego.


TYDZIEŃ 04 – 08 V HISTORIA Szkoła Branżowa

Klasa I

Temat: Rzeczpospolita w czasach saskich.

Wymień przejawy kryzysu politycznego w czasach saskich.


TYDZIEŃ 11 – 15 V HISTORIA Szkoła Branżowa

Klasa I

Temat: Rzeczpospolita w czasach saskich – ciąg dalszy.

Wymień osoby które podjęły próby reform .


historia dla uczniów Szkoły Branżowej na tydzień 22 – 26 VI 2020