geografia 1 B SB

Materiały do nauczania zdalnego w dniach 12.03 – 8.04. 2020
Geografia

Materiały do nauczania zdalnego w dniach 15.04 – 17.04. 2020


Tydzień 20 – 24 IV Geografia SB

Klasa I b

Temat: Cyrkulacja atmosfery

Wykonaj zadanie 1 z podręcznika


Materiały do zdalnego nauczania na okres 27-30.04.2020


Tydzień 04 – 08 V Geografia Szkoła Branżowa

Klasa I b

Temat: Strefowość roślinna na Ziemi.

Na podstawie podręcznika wyjaśnij zależności między klimatem a występowaniem typów gleb i formacji roślinnych w układzie strefowym.


Geografia Szkoła Branżowa Tydzień 11 – 15 V

Klasa I b

Temat: Typy genetyczne gleb w Polsce i ich rozmieszczenie.

Na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku wymień nazwy dwóch typów gleb dominujących w Polsce. Podaj ich najważniejsze cechy.


 15 – 19 VI geografia dla Szkoły Branżowej


geografia tydzień 22 – 26 VI 2020